دارالترجمه رسمی سُفرا

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
 

ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی

ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی

هنگامی که می خواهید مدارک اثبات تمکن مالی را به سفارت ارائه کنید تا بتوانید ویزای مهاجرتی خود را دریافت کنید، به ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه مالی نیاز دارید. این مدارک به کارشناسان سفارت نشان می دهد که از اعضای شرکت بوده و برای ادامه فعالیت های تجاری خود، پیش از اتمام اعتبار ویزا، به کشور باز خواهید گشت. باید ترجمه اظهارنامه مالیاتی به انگلیسی را به همراه دیگر مدارک شرکت، به سفارت تحویل دهید. در صورتی که نیاز به ترجمه اظهارنامه مالیاتی به آلمانی یا ترجمه اظهارنامه مالیاتی به ایتالیایی دارید، می توانید از خدمات دارالترجمه سفرا بهره مند شده و هزینه ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی را از ایشان جویا شوید.

ترجمه مدارک مالیاتی به انگلیسی

ترجمه اظهارنامه مالیاتی به انگلیسی

برای کسانی که قصد دارند شعبه از شرکت خود را در خارج از کشور راه اندازی کنند، ترجمه اظهارنامه مالیاتی به انگلیسی و دیگر زبان ها مورد نیاز است. همچنین، برای شرکت در مناقصات بین المللی، در کنار مدارک ثبت شرکت، لازم است تا ترجمه اظهارنامه را به همراه ترازنامه مالی ارائه کنید.

برای آنکه بتوانید برنامه های تجاری خود را در کشوری دیگر دنبال کنید، می بایست ترجمه آن ها را در دارالترجمه ای معتبر تهیه کنید. بنابراین، لازم است تا اصل اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه شرکت را که ممهور به مهر اداره امور مالیاتی است، به همراه تصویر صفحه اول پاسپورت، به دارالترجمه تحویل داده و ترجمه اظهارنامه مالیاتی به آلمانی، انگلیسی یا ایتالیایی را دریافت کنید.

اثبات تمکن مالی با ترجمه اظهارنامه

اثبات تمکن مالی با ترجمه اظهارنامه و ترجمه ترازنامه شرکت مقدور است. هنگامی که قصد دارید برای اخذ ویزا اقدام کنید، لازم است که مدارکی مانند ترجمه رسمی آگهی تاسیس، ترجمه رسمی گواهی بانک و مدارک هویتی خود را به همراه ترجمه اظهارنامه مالیاتی آماده کرده و به سفارت ارائه کنید.

 ضمن آنکه اگر قصد داشته باشید شعبه ای در یکی از کشورها تاسیس کنید، به ترجمه مدارک قانونی و رسمی شرکت از جمله ترجمه رسمی ترازنامه، ترجمه اظهارنامه مالیاتی به ایتالیایی، انگلیسی یا آلمانی، ترجمه رسمی اساسنامه، ترجمه رسمی آگهی تاسیس نیاز خواهید داشت.

هزینه ترجمه اظهارنامه

ترجمه اظهارنامه مالیاتی به آلمانی

برای ترجمه اظهارنامه مالیاتی به آلمانی یا دیگر زبان های معتبر و رایج، لازم است که از مدارک خود از جمله پاسپورت، اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه مالی، کپی تهیه کرده و آن ها را به دارالترجمه رسمی ارسال نمایید. مترجمان سفرا با بررسی مشخصات فردی مدیران شرکت و مطابقت آن با اصل مدارک، ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی را آماده می کنند.

باید در نظر داشته باشید که تهیه و آماده کردن ترجمه اظهارنامه تنها در صورتی ممکن است که مدارک ثبت شرکت و اصل اظهارنامه مالیاتی توسط دارالترجمه رویت و بررسی گردد. همچنین، در صورتی که نیاز به تایید وزارت امور خارجه و یا دادگستری دارید، باید به کارشناسان اعلام کنید.

این نکته را در نظر داشته باشید که اصل اظهارنامه می بایست توسط کارشناس واحد امور مالیاتی شرکت مهر و امضا شده باشد تا بتوان برای تاییدیه های دادگستری و امورخارجه ترجمه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمود. ضمن آنکه تایید ترازنامه نیز نیازمند تایید انجمن حسابرسان رسمی و خبره دارد.

ترازنامه مالیاتی به آلمانی

هزینه ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی

اگر می خواهید بدانید که هزینه ترجمه رسمی اظهارنامه مالیاتی چگونه محاسبه می شود باید اشاره کنیم که در کنار دریافت راهنمایی های لازم از دارالترجمه سفرا، باید در نظر داشته باشید که تعرفه ترجمه رسمی این مدارک، مطابق با نرخنامه ارائه شده از سوی قوه قضاییه و کانون مترجمین بوده که سالانه به دفاتر ترجمه رسمی اعلام می شود.

این ترجمه ها دارای اعتبار 6 ماهه بوده و در صورتی نیاز به تاییدات تاییدات وزارت دادگستری و امور خارجه برای ترجمه اظهارنامه مالیاتی به انگلیسی و دیگر زبان ها و ترجمه ترازنامه شرکت ها هزینه ای مجزا در نظر گرفته می شود. در نظر داشته باشید که این نوع ترجمه ها بایستی روی سربرگ قوه قضاییه بوده و با توجه به درخواست سفارت صادر می گردد. دارالترجمه سفرا، ترجمه اظهارنامه مالیاتی به ایتالیایی، انگلیسی و آلمانی را با قیمت مناسب و در زمان مقرر ارائه می کند.