دارالترجمه رسمی سُفرا

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
 

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار

ترجمه رسمی  گواهی اشتغال به کار، یکی از مدارک مهمی است که همزمان با ارائه ترجمه فیش حقوقی یا قرارداد بیمه باید به سفارت تحویل نمایید. این ها از مدارک مهمی به شمار می آیند که در خصوص اشتغال به کار در یک شرکت و سازمان گواهی و سندی معتبر ارائه می کنند. گواهی اشتغال به کار باید در سربرگ شرکت بوده و ترجمه گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی  لازم است که آدرس و شماره تماس را درج کرده باشد. در صورتی که ترجمه گواهی اشتغال به کار به آلمانی و یا ترجمه گواهی اشتغال به کار به ایتالیایی این مشخصات را نداشته باشد، فاقد اعتبار است. می توانید تعرفه ترجمه گواهی اشتغال به کار را از دارالترجمه سفرا دریافت کنید.

ترجمه مربوط به گواهی اشتغال به کار

ترجمه دقیق گواهی اشتغال به کار

تهیه مدارک مناسب و ترجمه دقیق گواهی اشتغال به کار برای افراد هنگام درخواست موقعیت شغلی جدید ضروری است. به عنوان مثال، گواهی اشتغال (COE) یک سند مهم است که تاریخ های مشخصی را در مورد مدت استخدام افراد و شرح موقعیتی که در طول مدت حضور خود در یک شرکت داشته اند را شرح می دهد.

کارفرمایان علاقه مند به رزومه، مراجع و گواهی اشتغال متقاضی تکیه می کنند تا مشخص نمایند که آیا متقاضی دارای شرایط لازم برای ایفای نقش در شرکت خود است یا خیر. کارشناسان دارالترجمه سفرا، سطحی از مهارت در ترجمه اسنادی را به دست آورده اند که در جذب نیروی کار مورد استفاده قرار می گیرند.

آنها ترجمه دقیقی از COE مشتری و ترجمه گواهی اشتغال به کار را ارائه می دهند و گواهی می کنند که می توان از آن برای تضمین شغل جدید آنها استفاده کرد.

ترجمه گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی

برای ترجمه گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی، لازم است تا یک گواهی معتبر با مشخصات ذیل ارائه شود:

  • گواهی ارائه شده باید خلاصه و به صورت کوتاه تهیه شده باشد.
  • مهر و امضای مدیریت شرکت، لازم است تا در گواهی اشتغال به کار آورده شده باشد.
  • در گواهی باید اطلاعات درخواست کننده به صورت دقیق آورده شده و زمان بازگشت فرد در ترجمه گواهی اشتغال به کار آلمانی و یا انگلیسی آورده شود.
  • در گواهی اشتغال باید شماره تلفن و آدرس ثبت شده و بر روی سربرگ شرکت به چاپ رسیده باشد.

 گواهی مربوط به اشتغال به کار

ترجمه گواهی اشتغال به کار به ایتالیایی

اطلاعات مندرج در گواهی اشتغال به کار به ایتالیایی می بایست کاملاً دقیق باشد و هنگام تطبیق محتوای آن با زبان مخاطب هدف، به دقت نیاز دارد. کارشناسان دارالترجمه رسمی سفرا انواع گواهینامه ها می شناسند و جهت آماده کردن ترجمه های دقیق با دقت کار خواهند کرد.

کارشناسان این دارالترجمه تمامی محتوایی که در گواهی ذکر شده است را تطبیق داده و مطمئن می شوند که می توان از آن برای پشتیبانی مشتری در فرآیند درخواست استفاده نمود. ما می دانیم که چنین محتوایی باید به اظهارات اصلی ارائه شده در سند وفادار بماند، زیرا از ادعاهایی که فرد در مورد صلاحیت ها و تجربه شغلی گذشته خود داشته است، پشتیبانی می کند.

تعرفه ترجمه  گواهی شغلی

تعرفه ترجمه گواهی اشتغال به کار

اما تعرفه ترجمه گواهی اشتغال به کار به چه صورت است؟ در پاسخ به این سوال باید اشاره کنیم که مطابق با نرخ نامه رسمی که توسط قوه قضاییه در سال 1402 تصویب شده است، قیمت ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار به تمامی دفاتر ترجمه اعلام گردیده است که اگر متقاضی نسخه اضافه ای از ترجمه را نیاز داشته باشد، میزان 25 درصد از نرخ، بابت نسخه اضافی دریافت خواهد شد.

همچنین برای خدمات دفتری و پلمپ مدارک در دارالترجمه رسمی سفرا، مبلغی اضافه تر دریافت می گردد. در صورتی که به ترجمه گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی و دیگر زبان های رایج نیاز دارید، می توانید از خدمات ترجمه دارالترجمه سفرا بهره مند شوید. در این دفتر، ترجمه ها دقیق و صحت کامل ارائه شده و قابل ارائه به مراجع رسمی در کشورهای دیگر است.

منبع