دارالترجمه رسمی سُفرا

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

مطالب و مقالات سفرا

آزمون دولینگو چیست؟
مقالات فارسی
آزمون دولینگو چیست؟

آزمون دولینگو یک آزمون زبان انگلیسی آنلاین است که جهت ارزیابی مهارت های زبانی افراد به کار می رود. این آزمون شامل چهار بخش اصلی

ادامه مطلب